TOPlist

F1030 - Mechanika a molekulová fyzika

1.semestr, podzim 2011

Přednášející: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
Cvičící: Mgr. Lenka Czudková, Ph.D.
První díl HRW online můžete nalézt zde
Soubor příkladů ke cvičení zde
Zadání domácích úkolů zde
Zadání písemek zde

Úloha č. 1

Na rozjezd spíše matematický úkol v podobě hledání extrému funkce a počítání procentní odchylky.
Řešení můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 2

Udání příkladu grafů časových závislostí polohy hmotného bodu s daným směrem rychlosti a zrychlení v určitém čase.
Dále odvození uvedeného vzorce pro svislý vrh.
Řešení můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 3

Šikmý vrh a skládání rychlostí v rovině.
Řešení můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 4

Příklady na Newtonovy pohybové zákony.
Řešení můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 5

Třecí síla a pohyb po kružnici.
Řešení můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 6

Pohyb v inerciální a neinerciální vztažné soustavě.
Řešení můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 7

Pohyb po kružnici v inerciální a neinerciální vztažné soustavě.
Řešení můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 8

Práce sil při přímém pohybu a při kmitu pružiny.
Řešení můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 9

Zjištění polohy těžistě a zákon zachování hybnosti.
Řešení můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 10

Dvakrát zákon zachování mechanické energie.
Řešení můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 11

Dvakrát výpočet hustoty.
Řešení můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 12

Bernoulliova rovnice, objemový tok a děje s ideálním plynem.
Řešení můžete stáhnout zde: pdf

Úloha č. 13

Odvození vztahu pro práci izochorického děje při dané stavové rovnici a výpočet účinnosti tepelného cyklu.
Řešení můžete stáhnout zde: pdf