TOPlist

F1421 - Základní matematické metody ve fyzice 1

3.semestr, podzim 2012

Přednášející: Mgr. Lenka Czudková, Ph.D.

Zápisky z přednášek

Již kompletní zápisky ve skoro finální podobě (až na různé typografické úpravy, které budou nejdřív po zkouškovém).
Obrázky nejspíš nedodám, příklady nejsou zajímavé, takže ty nebudou.
Jako pomůcku pro derivování a integrování doporučuji tabulku vzorců ze sekce Matematika.
Obsahuje:
 1. Derivace a integrál funkce jedné reálné proměnné
 2. Základy vektorové algebry, počítání s vektory
 3. Základy vektorové algebry v R2 a R3 , přechody mezi bázemi
 4. Obyčejné diferenciální rovnice. Rovnice 1. řádu
 5. Diferenciální rovnice 2. řádu - lineární rovnice s konstatními koeficienty
 6. Vynecháno
 7. Krivočaré souřadnice
 8. Křivkový integrál 1. a 2. druhu
 9. Funkce více proměnných, derivace, směrová derivace, gradient
 10. Diferenciál funkce jedné a více reálných proměnných, konzervativnost pole, kmenová funkce
 11. Dvojný a trojný integrál, aplikace
 12. Pravděpodobnost, statistika, zpracování měření
Zápisky můžete stáhnout zde: pdf